Gift Menu
香港 +852 2713 3484 澳門 +853 6297 4415
气囊按摩梳
Next Product
26322

气囊按摩梳

產品規格
最低訂購量 100PCS
產品尺寸 175x69MM
物料 塑膠
廣告位材料 塑膠
產品顏色 白色,粉色,豆沙紅
產品淨重(克) 105g
气囊按摩梳:舒適按摩從頭開始;舒適放鬆,在家SPA好享受。
定製LOGO和標語,更能宣傳品牌訊息。
禮品訂造气囊按摩梳紀念品
禮品訂造气囊按摩梳紀念品
禮品訂造气囊按摩梳紀念品
禮品訂造气囊按摩梳紀念品
禮品訂造气囊按摩梳紀念品
禮品訂造气囊按摩梳紀念品
禮品訂造气囊按摩梳紀念品
禮品訂造气囊按摩梳紀念品
禮品訂造气囊按摩梳紀念品
禮品訂造气囊按摩梳紀念品
禮品訂造气囊按摩梳紀念品
4.8 22
1 2024-02-02

相關企業禮品